„Działania na mokradłach dla ludzi i przyrody” - hasło tegorocznego Światowego Dnia Mokradeł  uzmysławia znaczenie tych szczególnych obszarów w wymiarze globalnym.
Mokradła to bardzo ważny element naszego ekosystemu. Są naturalnym zbiornikiem retencyjnym oraz korzystnie wpływają na bilans wodny, zwiększając poziom wód gruntowych w pobliżu obszarów podmokłych. Dziś, 2 lutego świętujemy Światowy Dzień Mokradeł. "Działania na mokradłach dla ludzi i przyrody" to hasło tegorocznych obchodów.
Ich szczególną rolę doceniają Wody Polskie. Dlatego stworzyliśmy "Plan przeciwdziałania skutkom suszy" (PPSS). Dodatkowo, Ministerstwo Infrastruktury opracowało Program przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027, z perspektywą do roku 2030 (PPNW). Obydwa te dokumenty podkreślają niezwykle ważną rolę mokradeł.
 
 
 
mokradła wezwanie do działania
 
 

Pamiętajmy, że  możemy mieć wpływ na stan wód, jeśli będziemy stosować poniższe zasady:

  • przestaniemy niszczyć i odwadniać a zaczniemy odtwarzać tereny podmokłe,
  • nie będziemy przekraczać wydobycia z warstw wodonośnych,
  • ograniczymy zanieczyszczenia,
  • zwiększymy efektywność wykorzystania wody,
  • będziemy mądrze użytkować tereny podmokłe,
  • uznamy temat wody i terenów podmokłych za kluczowy.

Wartościuj; Oszczędzaj; Dbaj; Aktywizuj!

Zapraszamy do włączenia się w obchody Światowego Dnia Mokradeł. Pod linkiem https://www.worldwetlandsday.org/ można znaleźć rejestr wydarzeń na świecie.