W regionie wodnym Noteci zarządzanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy zakończyły się przygotowania do otwarcia sezonu żeglugowego 2022. Jako Wody Polskie jesteśmy zobowiązani do zapewnienia jak najlepszych warunków dla żeglugi śródlądowej. 

8 kwietnia 2022 r. otwarte dla żeglugi zostają drogi wodne na połączeniu wodnym Wisła - Odra oraz na połączeniu wodnym rzeka Warta - Kanał Bydgoski. 

20220328 100355
Fot. Wody Polskie - Wyznaczanie szlaku żeglugowego na Jeziorze Gopło 

 

Wszyscy użytkownicy proszeni są o uważne śledzenie sytuacji nawigacyjnej. Można ją sprawdzić na: http://bydgoszcz.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne

Jednocześnie przypominamy, iż w tym sezonie żeglugowym jednostki pływające będą zwolnione z opłat za śluzowanie: https://bydgoszcz.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne/111-menu/1107-stawki

 

20220328 075228

 

Wszyscy użytkownicy proszeni są o uważne śledzenie sytuacji nawigacyjnej w celu ewentualnej konieczności korekty swoich planów żeglugowych np. z powodu planowanych remontów urządzeń hydrotechnicznych, prac na obiektach i wszelkiego rodzaju utrudnieniach i ograniczeniach.

 

Polecamy

© Copyright 2021 - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie                                                                                                                                          Deklaracja dostępności