Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy informuje, iż w ramach kolejnych prób technicznych możliwa będzie translokacja jednostek przez śluzę nr 3 Okole (droga wodna Wisła – Odra). Wyznaczone dni śluzowania to: 21, 22 i 24 czerwca 2019 r., w godz. 9.00 - 12.00.

 

AKTUALIZACJA !

Wyznaczono dodatkowy termin translokacji jednostek przez śluzę nr 3 Okole na dzień 22 czerwca 2019 r. w godzinach 14.00 - 16.00.

 

Próby techniczne nie są jednoznaczne z otwarciem śluzy dla ruchu żeglugowego. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przeprawy.

 

Ponadto informujemy, że na podstawie aktualnych warunków nawigacyjnych określających miejsca newralgiczne, występowanie wypłyceń, szlak żeglowny drogi wodnej Wisła – Odra, nie spełnia w całości wymaganych parametrów eksploatacyjnych pod względem głębokości tranzytowych.

PDF

 

 

 

Dodatkowo Komunikat Nawigacyjny dot. śluzowania na Śluzie nr 4 Czyżkówko w dniach 21-24.06.2019 r. :

 

PDF

 

Okole21.06